Klarup Have II ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2021
 • CVR 42717193

Virksomheden Klarup Have II ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 28. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

Egenkapital

23’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

Likviditetsgrad

12 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

24.076’ DKK

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.006’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  21.070’
  21.070’
  -
  -
  -
  -
  21.070’
  -
  -
  500’
  -
  2.506’
  3.006’
  24.076’
  40’
  -17’
  -
  -
  23’
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11.266’
  -
  2.458’
  -
  10.329’
  -
  24.053’
  24.076’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klarup Have II ApS 28.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Porsvej 2 · DK-9000 Aalborg 28.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 28.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Torben Nielsen 28.09.2021
Torben Torp Nielsen 28.09.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
EGETBO EJENDOMME ApS 28.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Torp Nielsen 28.09.2021
Torben Nielsen 28.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klarup Have II ApS

Porsvej 2
9000 Aalborg

CVR

42717193

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2021

P-nummer

1027583136

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje, opføre og sælge fast ejendom samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-