Sønderborg Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. sep. 2021
 • CVR 42706663

Virksomheden Sønderborg Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 27. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

Egenkapital

22’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

Svag

Soliditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12.964’ DKK

Bruttofortjeneste

171’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

56’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  171’
  -
  -22’
  -
  148’
  -
  -165’
  -
  -165’
  -16’
  -
  -16’
  -2’
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  12.908’
  -
  -
  -
  -
  12.908’
  -
  -
  -
  -
  56’
  56’
  12.964’
  40’
  -18’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12.935’
  -
  -
  -
  6’
  -
  12.942’
  12.964’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sønderborg Ejendomme ApS 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bygnaf 6 · DK-6100 Haderslev 27.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.01.2023
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 27.09.2021 31.12.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-27 27.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 27.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Labinot Mehmeti 27.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Armend Memeti 27.09.2021
Besnik Reka 27.09.2021
Labinot Mehmeti 27.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sønderborg Ejendomme ApS

Bygnaf 6
6100 Haderslev

CVR

42706663

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. september 2021

P-nummer

1027569435

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er investering i og køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-