B. Reka Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2020
 • CVR 41508027

Virksomheden B. Reka Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordborg. De blev etableret i 1. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.480 DKK, mens den i 2021 var på -4.485 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.088.786 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.089’ DKK

+186%

Egenkapital

1.509’ DKK

+259%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.111’ DKK

+192%

Årets resultat

20221.088.786 DKK
2021380.302 DKK

Likviditetsgrad

108 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

-45%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.734’ DKK

+550%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.327’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  110’
  0
  -
  110’
  1.111’
  -
  1.111’
  -22’
  1.089’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.407’
  1.407’
  -
  -
  -
  -
  14’
  1.327’
  2.734’
  40’
  3’
  75’
  -
  1.509’
  -
  1.509’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.225’
  2.734’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
B. Reka Holding ApS 01.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 19 · DK-6430 Nordborg 01.07.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-01 01.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 01.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Besnik Reka 01.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Besnik Reka 01.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

B. Reka Holding ApS

Nørregade 19
6430 Nordborg

CVR

41508027

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2020

P-nummer

1026021274

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er kapitalbesiddelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-