Vesterå Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2021
 • CVR 42703575

Virksomheden Vesterå Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 23. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.347.362 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.347’ DKK

Egenkapital

3.387’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

3.341’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

69 %

God

Soliditetsgrad

70 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

4.859’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.471’ DKK

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  6’
  3.363’
  -
  -22’
  -
  -22’
  3.341’
  -
  3.341’
  -
  3.347’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.378’
  -
  -
  3.534’
  3.534’
  -
  -
  -
  -
  412’
  -
  4.859’
  40’
  1.921’
  57’
  -
  3.387’
  -
  3.387’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  906’
  -
  -
  -
  -6’
  5’
  -
  565’
  4.859’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vesterå Invest ApS 23.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksgade 73 · DK-9700 Brønderslev 16.10.2021
Møllergade 13 · DK-5700 Svendborg 23.09.2021 15.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-23 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Brian Vesterå 23.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Vesterå 23.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vesterå Invest ApS

Frederiksgade 73
9700 Brønderslev

CVR

42703575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2021

P-nummer

1027566703

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

brian@vesteraa.com

Telefon

40525255

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller