JGB Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. sep. 2021
 • CVR 42649767

Virksomheden JGB Invest ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 3. september 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 139.818 DKK, mens den i 2022 var på 263.342 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.549 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

-99%

Egenkapital

43’ DKK

-81%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

-99%

Årets resultat

20232.549 DKK
2022182.719 DKK

Likviditetsgrad

118 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

7 %

-26%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

605’ DKK

-74%

Bruttofortjeneste

140’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

605’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -137’
  -
  -137’
  3’
  -
  3’
  -1’
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  160’
  -
  -
  306’
  605’
  605’
  40’
  3’
  -
  -
  43’
  -
  43’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  274’
  -
  -
  1’
  187’
  -
  514’
  605’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JGB Invest ApS 03.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 07.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 04.10.2023 06.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 12.12.2022 03.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 03.09.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-12 12.01.2024
2021-09-03 03.09.2021 11.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 03.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 03.09.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JGB Invest ApS

Havkatten 18
9480 Løkken

CVR

42649767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. september 2021

P-nummer

1027500532

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er projektudvikling af ejendomme, opkøb af jord, salg af ejendomme og byggeselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-