D. Bøgeskov Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. apr. 2018
 • CVR 39491958

Virksomheden D. Bøgeskov Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Løkken. De blev etableret i 3. april 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.078 DKK, mens den i 2022 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 232.818 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

233’ DKK

-73%

Egenkapital

315’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

235’ DKK

-73%

Årets resultat

2023232.818 DKK
2022869.716 DKK
2021-4.136 DKK
2020107.366 DKK
2019-3.412 DKK

Likviditetsgrad

324 %

+76%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

419’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

338’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  18’
  -14’
  183’
  187’
  235’
  -
  235’
  -2’
  233’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  81’
  81’
  -
  -
  274’
  -
  0
  338’
  419’
  50’
  265’
  -
  -
  315’
  -
  315’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  2’
  104’
  419’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
D. Bøgeskov Holding ApS 03.04.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 07.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 04.10.2023 06.12.2023
Havkatten 18 · DK-9480 Løkken 12.12.2022 03.10.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.04.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-01-12 12.01.2024
2018-04-03 03.04.2018 11.01.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.04.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 03.04.2018 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 12.12.2018
Daniel Bøgeskov 03.04.2018 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Bøgeskov 03.04.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

D. Bøgeskov Holding ApS

Havkatten 18
9480 Løkken

CVR

39491958

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. april 2018

P-nummer

1023528491

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-