NordLand Business Development ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2021
 • CVR 42638749

Virksomheden NordLand Business Development ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København K. De blev etableret i 12. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.688 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

Egenkapital

94’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

Likviditetsgrad

19 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

Svag

Soliditetsgrad

6 %

Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.702’ DKK

Bruttofortjeneste

86’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

308’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  86’
  -
  -25’
  -
  61’
  22’
  -1’
  -
  21’
  82’
  -
  82’
  -
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.394’
  -
  -
  -
  -
  1.394’
  -
  -
  -
  -
  -
  308’
  1.702’
  40’
  54’
  -
  -
  94’
  -
  94’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.460’
  -
  105’
  -
  -
  15’
  1.608’
  1.702’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NordLand Business Development ApS 12.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 18E · DK-1456 København K 18.01.2023
Vestergade 18E · DK-1456 København K 29.12.2022 17.01.2023
Bredgade 45B · DK-1260 København K 08.11.2022 28.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 12.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-12 12.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 16.04.2024 04.07.2024
Selskabet tegnes af direktøren. 12.08.2021 15.04.2024

Direktører

Navn Fra Til
Peter Henning Jebens 12.08.2021
Peter Henning Jebens 12.08.2021 15.04.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Henning Jebens 12.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NordLand Business Development ApS

Vestergade 18
1456 København K

CVR

42638749

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2021

P-nummer

1027486408

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NordLand Management Company ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at identificere og gennemføre foranstaltninger i forbindelse med NordLand HealthCare Gruppens udvikling, herunder især planlægning, administration og evaluering af projekter inden for forskning vedrørende ambulant behandling.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-