Eastcoast surf ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. aug. 2021
 • CVR 42593729

Virksomheden Eastcoast surf ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 9. august 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.781 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

Egenkapital

32’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

Likviditetsgrad

1.389 %

God

Afkastningsgrad

-21 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

35’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

35’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  35’
  35’
  40’
  -8’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  35’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Eastcoast surf ApS 09.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sydvænget 4 · DK-8400 Ebeltoft 09.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 09.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-09 09.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.08.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Ask Hedegaard 09.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Rune Hedegaard 09.08.2021
Nicolai Ask Hedegaard 09.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Eastcoast surf ApS

Sydvænget 4
8400 Ebeltoft

CVR

42593729

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. august 2021

P-nummer

1027432170

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476410
Forhandlere af sports- og campingudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle surfkulturen i Danmark samt handel med Surfboards og tilhørende udstyr.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-