Pipeline 2047 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2021
 • CVR 42496073

Virksomheden Pipeline 2047 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 24. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 491.802 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

492’ DKK

+5%

Egenkapital

998’ DKK

+97%

Omsætning

-

Resultat før skat

493’ DKK

+6%

Årets resultat

2022491.802 DKK
2021466.280 DKK

Likviditetsgrad

1.424 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

48 %

-46%
God

Soliditetsgrad

98 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.021’ DKK

+93%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

320’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  485’
  8’
  -
  -
  8’
  493’
  -
  493’
  -1’
  492’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  700’
  700’
  -
  -
  -
  -
  12’
  320’
  1.021’
  40’
  298’
  -
  -
  998’
  -
  998’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  23’
  1.021’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pipeline 2047 ApS 24.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sydvænget 4 · DK-8400 Ebeltoft 24.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-24 24.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Ask Hedegaard 24.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Ask Hedegaard 24.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pipeline 2047 ApS

Sydvænget 4
8400 Ebeltoft

CVR

42496073

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2021

P-nummer

1027296927

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration, herunder besidde datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-