Søren Holmboe2 Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2021
 • CVR 42552356

Virksomheden Søren Holmboe2 Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 20. maj 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.944 DKK, mens den i 2021 var på -20.005 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.438.994 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.439’ DKK

< -999%

Egenkapital

1.665’ DKK

-54%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.439’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-1.438.994 DKK
202161.029 DKK

Likviditetsgrad

456 %

+63%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.821’ DKK

-50%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

711’ DKK

+639%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -1.439’
  -
  -1.439’
  -
  -1.439’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.110’
  1.110’
  -
  -
  -
  711’
  -
  711’
  1.821’
  40’
  645’
  980’
  -
  1.665’
  -
  1.665’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  10’
  142’
  156’
  1.821’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Søren Holmboe2 Holding ApS 20.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Eriksholmvej 19 · DK-2720 Vanløse 24.05.2023
Gunløgsgade 19 · DK-2300 København S 20.05.2021 23.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-20 20.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Søren Holmboe 20.05.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Holmboe 20.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Søren Holmboe2 Holding ApS

Eriksholmvej 19
2720 Vanløse

CVR

42552356

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2021

P-nummer

1027380332

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holmboe76@gmail.com

Telefon

31315452

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-