REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. jul. 1989
 • CVR 13254192

Virksomheden REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 1. juli 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 9.580.343 DKK, mens den i 2022 var på 9.490.266 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.912.181 DKK.

Medarbejderstaben består af 14 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lennart Gutfelt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.912’ DKK

+6%

Egenkapital

2.413’ DKK

-4%

Omsætning

13.378’ DKK

+2%

Resultat før skat

2.477’ DKK

+6%

Årets resultat

20231.912.181 DKK
20221.802.214 DKK
20211.557.200 DKK
20201.312.466 DKK
20191.219.314 DKK
20181.108.087 DKK
20171.013.843 DKK
2016-1.942.281 DKK
20151.125.165 DKK
20142.198.159 DKK
2012-

Likviditetsgrad

178 %

-11%
God

Afkastningsgrad

48 %

+21%
God

Soliditetsgrad

47 %

+9%
God

Overskudsgrad

19 %

+5%
God

Balance

5.188’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

9.580’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

2.776’ DKK

-17%

Tilgodehavende

4.933’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  13.378’
  9.580’
  -7.073’
  -
  -
  2.507’
  0
  -30’
  -
  -30’
  2.477’
  -
  2.477’
  -565’
  1.912’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  255’
  255’
  -
  194’
  -
  -
  4.740’
  4.933’
  5.188’
  500’
  1’
  1.912’
  -
  2.413’
  -
  2.413’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  565’
  -
  -
  -
  115’
  -
  2.776’
  5.188’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S 11.11.2014
GUTFELT & PARTNERE A/S 08.10.2002 10.11.2014
GUTFELT & PLOUG A/S 07.05.1996 07.10.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Tømmerupvej 75 · DK-2770 Kastrup 30.09.2018
Tømmerupvej 75 · DK-2770 Kastrup 19.03.2010 29.09.2018
Hollændervej 22 · DK-2791 Dragør 20.03.2001 18.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 01.07.1989 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-11 11.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 14.02.1998
400.000 DKK 29.09.1992 13.02.1998
300.000 DKK 07.07.1989 28.09.1992

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse 11.11.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lennart Gutfelt 21.12.2020
Salina Sørensen 07.01.2019 21.12.2020
Michael Kure 18.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Lennart Gutfelt 06.09.2021
Lennart Gutfelt 21.12.2020 05.09.2021
Salina Sørensen 07.01.2019 06.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lennart Gutfelt 01.07.1989 23.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISIONSFIRMAET GUTFELT A/S

Tømmerupvej 75
2770 Kastrup

CVR

13254192

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. juli 1989

P-nummer

1005570626

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GUTFELT & PLOUG A/S
 • REVISIONSFIRMAET GUTFELT & PARTNERE A/S

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

32940432

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsfirma

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

14

Reklamebeskyttelse

Nej