Naturlig Atlet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jul. 2021
 • CVR 42548286

Virksomheden Naturlig Atlet ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr" og har adresse i København S. De blev etableret i 15. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -28.541 DKK, mens den i 2021 var på -81.352 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.977 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Line Hammers. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mathias Rud Snedled.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

+71%

Egenkapital

58’ DKK

+239%

Omsætning

581’ DKK

+685%

Resultat før skat

-29’ DKK

+64%

Årets resultat

2022-23.977 DKK
2021-81.962 DKK

Likviditetsgrad

136 %

-86%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-13 %

+72%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

+213%
God

Overskudsgrad

-5 %

-106%
Svag

Balance

219’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

219’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  581’
  -29’
  -
  -
  610’
  -29’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -29’
  -
  -29’
  -5’
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  23’
  -
  -
  66’
  219’
  219’
  40’
  18’
  -
  -
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  161’
  219’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Naturlig Atlet ApS 15.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Engvej 169 · DK-2300 København S 11.04.2023
Vermlandsgade 66 · DK-2300 København S 29.09.2022 10.04.2023
Mileparken 10A · DK-2740 Skovlunde 15.07.2021 28.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 15.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-15 15.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.07.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Oliver Mark Kjeldgaard 05.03.2023
Line Hammers 05.03.2023
Line Hammers 05.03.2023 20.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Anton Kann Holm Rønne 05.03.2023
Lee Myall 30.08.2021
Lee Myall 30.08.2021 01.01.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mathias Rud Snedled 20.03.2024
Line Hammers 15.07.2021 30.08.2021
Anton Kann Holm Rønne 15.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Naturlig Atlet ApS

Engvej 169
2300 København S

CVR

42548286

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juli 2021

P-nummer

1027376734

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Natural Athlete ApS

Branchekode

476410
Forhandlere af sports- og campingudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anton@naturligatlet.com

Telefon

42705707

Formål

Selskabets formål er at sælge træningstøj og tilbehør samt enhver hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja