Co2 Teknisk Isolering ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2021
 • CVR 42530921

Virksomheden Co2 Teknisk Isolering ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 3. juli 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 399.841 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

400’ DKK

Egenkapital

440’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

521’ DKK

Likviditetsgrad

234 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

57 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

767’ DKK

Bruttofortjeneste

523’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

766’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  523’
  -
  -
  -
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  521’
  -
  521’
  -121’
  400’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  -
  66’
  -
  1’
  699’
  766’
  767’
  40’
  400’
  -
  -
  440’
  -
  440’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  121’
  69’
  258’
  328’
  767’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Co2 Teknisk Isolering ApS 03.07.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Krakasvej 17 · DK-3400 Hillerød 14.11.2022
Nødebovej 30 · DK-3480 Fredensborg 03.07.2021 13.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 03.07.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-03 03.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.07.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.07.2021

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Lars-Göran Karlsson 05.07.2023
Michael Bo Andersen 03.07.2021
Michael Bo Andersen 03.07.2021 05.07.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bo Andersen 03.07.2021 01.01.2023
Mikael Lars-Göran Karlsson 03.07.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Co2 Teknisk Isolering ApS

Krakasvej 17
3400 Hillerød

CVR

42530921

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2021

P-nummer

1027355141

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432900
Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@co2iso.dk

Telefon

20914118

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-