Autohuset Laursen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2021
 • CVR 42451460

Virksomheden Autohuset Laursen ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 9. juni 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.163.769 DKK, mens den i 2021 var på 520.964 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 465.092 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jonas Grønnebæk Laursen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

465’ DKK

+64%

Egenkapital

788’ DKK

+144%

Omsætning

-

Resultat før skat

603’ DKK

+63%

Årets resultat

2022465.092 DKK
2021283.162 DKK

Likviditetsgrad

151 %

+28%
God

Afkastningsgrad

29 %

+41%
God

Soliditetsgrad

35 %

+100%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.278’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

1.164’ DKK

+123%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.236’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.164’
  -504’
  -
  -
  660’
  1’
  -58’
  -
  -56’
  603’
  -
  603’
  -138’
  465’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  42’
  1.959’
  96’
  -
  181’
  -
  2.236’
  2.278’
  40’
  748’
  -
  -
  788’
  -
  788’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  749’
  -
  130’
  -
  1.481’
  2.278’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Autohuset Laursen ApS 09.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ndr. Fabriksvej 21A · DK-8722 Hedensted 31.01.2023
Ndr. Fabriksvej 5C · DK-8722 Hedensted 09.06.2021 30.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 09.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-09 09.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 09.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Grønnebæk Laursen 09.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Grønnebæk Laursen 09.06.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Autohuset Laursen ApS

Ndr. Fabriksvej 21
8722 Hedensted

CVR

42451460

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2021

P-nummer

1027243025

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@autohusetlaursen.dk

Telefon

60169111

Formål

Selskabets formål er at drive autoreparationsværksted samt handel med biler og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-