Den Sociale Kapitalfond Effekt I K/S

NORMAL
 • K/S
 • Etableret 28. maj 2021
 • CVR 42427969

Virksomheden Den Sociale Kapitalfond Effekt I K/S befinder sig i branchen "Ventureselskaber og kapitalfonde" og har adresse i København V. De blev etableret i 28. maj 2021 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.549.387 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3.549’ DKK

Egenkapital

-3.549’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-3.549’ DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-41.528 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

9’ DKK

Bruttofortjeneste

-3.549’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3.549’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3.549’
  -
  -3.549’
  -
  -3.549’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  9’
  96.450’
  -99.999’
  -
  -
  -3.549’
  -
  -3.549’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.558’
  3.558’
  9’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Den Sociale Kapitalfond Effekt I K/S 28.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vester Voldgade 108 · DK-1552 København V 28.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
643040 Ventureselskaber og kapitalfonde 28.05.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-07 07.09.2021
2021-06-30 30.06.2021 06.09.2021
2021-05-28 28.05.2021 29.06.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Kommanditselskabet tegnes af komplementaren. 28.05.2021

Direktører

Navn Fra Til
Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS 28.05.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Fonden Lind Foundation 14.09.2022
LIND INVEST ApS 07.09.2021
LIND INVEST ApS 07.09.2021 14.09.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Bagge Olesen 28.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Den Sociale Kapitalfond Effekt I K/S

Vester Voldgade 108
1552 København V

CVR

42427969

Virksomhedstype

Kommanditselskab

Stiftet

28. maj 2021

P-nummer

1027213541

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643040
Ventureselskaber og kapitalfonde

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Kommanditselskabets formål er at yde lån, såkaldte sociale effektinvesteringer, til serviceleverandører, som er ansvarlige for leveringen af sociale indsatser rettet mod udsatte borgere, således at den enkelte investering både har en positiv indvirkning på borgerens liv og samfundet som et hele, herunder den offentlige økonomi, i Danmark

Tegningsregel

Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej