TalentPeople A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 19. mar. 2021
 • CVR 42231290

Virksomheden TalentPeople A/S befinder sig i branchen "Arbejdsformidlingskontorer" og har adresse i Nivå. De blev etableret i 19. marts 2021 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.372.061 DKK, mens den i 2021 var på 2.474.359 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 165.647 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lisa Lærke Jørgensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Rune Bak Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

166’ DKK

-77%

Egenkapital

1.049’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

222’ DKK

-77%

Årets resultat

2022165.647 DKK
2021733.381 DKK

Likviditetsgrad

368 %

+22%
God

Afkastningsgrad

16 %

-72%
God

Soliditetsgrad

73 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.436’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

3.372’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.378’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.372’
  -3.140’
  -1’
  -
  230’
  -
  -9’
  -
  -9’
  222’
  -
  222’
  -56’
  166’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  13’
  13’
  -
  26’
  -
  -
  32’
  32’
  58’
  -
  280’
  -
  84’
  885’
  1.378’
  1.436’
  400’
  649’
  -
  -
  1.049’
  -
  1.049’
  12’
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  94’
  281’
  375’
  1.436’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TalentPeople A/S 19.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Strandvej 18 · DK-2990 Nivå 05.01.2022
Lyngebækgårds Alle 12 · DK-2990 Nivå 19.03.2021 04.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
781000 Arbejdsformidlingskontorer 23.03.2021
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 19.03.2021 22.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-19 19.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 19.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. 19.03.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lisa Lærke Jørgensen 19.03.2021
Elisabeth Kolind 19.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lisa Lærke Jørgensen 19.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rune Bak Jensen 19.03.2021
Elisabeth Kolind 19.03.2021
Lisa Lærke Jørgensen 19.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TalentPeople A/S

Gammel Strandvej 18
2990 Nivå

CVR

42231290

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

19. marts 2021

P-nummer

1026933257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

781000
Arbejdsformidlingskontorer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@talentpeople.dk

Telefon

70204011

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med headhunting inden for IT-branchen samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja