TUMECA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2021
 • CVR 42231150

Virksomheden TUMECA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 19. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.132 DKK, mens den i 2021 var på -7.015 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 67.968 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

68’ DKK

-79%

Egenkapital

431’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

68’ DKK

-79%

Årets resultat

202267.968 DKK
2021322.991 DKK

Likviditetsgrad

86 %

+76%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

59 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

724’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

252’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  68’
  -
  68’
  -
  68’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  472’
  472’
  -
  -
  -
  140’
  112’
  252’
  724’
  40’
  9’
  90’
  -
  431’
  -
  431’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  294’
  724’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TUMECA Holding ApS 19.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hesselrødvej 34 · DK-2980 Kokkedal 22.09.2023
Hesselrødvej 34 · DK-2980 Kokkedal 19.03.2021 21.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-19 19.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Elisabeth Kolind 19.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elisabeth Kolind 19.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TUMECA Holding ApS

Hesselrødvej 34
2980 Kokkedal

CVR

42231150

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2021

P-nummer

1026933095

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-