plan-g ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2021
 • CVR 42208787

Virksomheden plan-g ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København N. De blev etableret i 7. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 380.306 DKK, mens den i 2021 var på -3.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 83.798 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Gitte Bjørg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

84’ DKK

+953%

Egenkapital

114’ DKK

+278%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

> +999%

Årets resultat

202283.798 DKK
2021-9.827 DKK

Likviditetsgrad

145 %

-64%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

29 %

+221%
God

Soliditetsgrad

31 %

-59%
God

Overskudsgrad

-

Balance

367’ DKK

+816%

Bruttofortjeneste

380’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

367’ DKK

+816%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  380’
  -273’
  -
  -
  108’
  -
  0
  -
  0
  107’
  -
  107’
  -24’
  84’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  -
  -
  131’
  367’
  367’
  40’
  -6’
  80’
  -
  114’
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  253’
  367’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
plan-g ApS 07.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jægersborggade 14 · DK-2200 København N 07.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 29.08.2022
741030 Indretningsarkitekter og rumdesign 07.03.2021 28.08.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-29 29.08.2022
2021-03-07 07.03.2021 28.08.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 07.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Bjørg 07.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Bjørg 07.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

plan-g ApS

Jægersborggade 14
2200 København N

CVR

42208787

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2021

P-nummer

1026905334

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gitte.bjoerg@gmail.com

Telefon

30117105

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udføre tjenesteydelser indenfor IT projektledelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-