pg holding 210302 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2021
 • CVR 42181927

Virksomheden pg holding 210302 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 2. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.588 DKK, mens den i 2022 var på -5.912 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.211 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78’ DKK

> +999%

Egenkapital

114’ DKK

+221%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

73’ DKK

> +999%

Årets resultat

202378.211 DKK
20225.199 DKK
2021-9.827 DKK

Likviditetsgrad

180 %

+115%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

206’ DKK

+223%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

166’ DKK

+602%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  7’
  -7’
  -
  0
  -
  0
  73’
  -
  73’
  -5’
  78’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  96’
  -
  0
  166’
  206’
  40’
  13’
  61’
  -
  114’
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  206’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
pg holding 210302 ApS 02.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Jægersborggade 14 · DK-2200 København N 02.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-02 02.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 02.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Bjørg 02.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Bjørg 02.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

pg holding 210302 ApS

Jægersborggade 14
2200 København N

CVR

42181927

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2021

P-nummer

1026871979

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gitte.bjoerg@gmail.com

Telefon

30117105

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje anparter i datterselskaber eller andre selskaber. Og iøvrigt enhver anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-