AJ VVS og Teknik A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 1. mar. 2021
 • CVR 42192732

Virksomheden AJ VVS og Teknik A/S befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 1. marts 2021 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 573.685 DKK, mens den i 2022 var på 238.371 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.692 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jeppe Hjort Jensen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Anders Gøbel Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

-130%

Egenkapital

411’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

7’ DKK

-72%

Årets resultat

2023-4.692 DKK
202215.575 DKK

Likviditetsgrad

121 %

-80%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

31 %

-64%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.326’ DKK

+177%

Bruttofortjeneste

574’ DKK

+141%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.093’ DKK

+203%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  574’
  -
  -42’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  -11’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  233’
  -
  233’
  -
  -
  -
  -
  233’
  -
  379’
  -
  -
  631’
  1.093’
  1.326’
  400’
  11’
  -
  -
  411’
  -
  411’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  -
  906’
  1.326’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AJ VVS og Teknik A/S 01.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tingvej 33 · DK-4000 Roskilde 01.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 01.03.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-01 01.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 01.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. 01.03.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Emil Hjort Jensen 01.03.2021
Jeppe Hjort Jensen 01.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Hjort Jensen 01.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Gøbel Jensen 01.03.2021
Emil Hjort Jensen 01.03.2021
Jeppe Hjort Jensen 01.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AJ VVS og Teknik A/S

Tingvej 33
4000 Roskilde

CVR

42192732

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

1. marts 2021

P-nummer

1026885228

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive VVS virksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja