Emil Hjort Jensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2019
 • CVR 40501436

Virksomheden Emil Hjort Jensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 29. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.257 DKK, mens den i 2022 var på -1.252 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 157.601 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

158’ DKK

+744%

Egenkapital

1.687’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

156’ DKK

+798%

Årets resultat

2023157.601 DKK
202218.668 DKK
20211.585.558 DKK
2020-983 DKK

Likviditetsgrad

3 %

+70%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.806’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  156’
  -
  156’
  -1’
  158’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.802’
  1.802’
  -
  -
  -
  -
  0
  4’
  1.806’
  40’
  -2’
  -
  -
  1.687’
  -
  1.687’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  118’
  1.806’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Emil Hjort Jensen Holding ApS 29.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Helligkorsvej 9A · DK-4000 Roskilde 29.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-29 29.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 29.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Emil Hjort Jensen 29.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Emil Hjort Jensen 29.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Emil Hjort Jensen Holding ApS

Helligkorsvej 9
4000 Roskilde

CVR

40501436

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2019

P-nummer

1024683261

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i samt investere i andre selskaber samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-