EZEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. mar. 2021
 • CVR 42178160

Virksomheden EZEN ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 3. marts 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 64.533 DKK, mens den i 2021 var på -57.214 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -69.167 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Klaus Lennard Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-69’ DKK

-21%

Egenkapital

-86’ DKK

-399%

Omsætning

-

Resultat før skat

-69’ DKK

-21%

Årets resultat

2022-69.167 DKK
2021-57.314 DKK

Likviditetsgrad

14 %

+234%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-484 %

+94%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-606 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

65’ DKK

+213%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  65’
  -134’
  -
  -
  -69’
  -
  0
  -
  0
  -69’
  -
  -69’
  -
  -69’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  14’
  40’
  -126’
  -
  -
  -86’
  -
  -86’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  12’
  83’
  101’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EZEN ApS 03.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nygårdterrasserne 261D · DK-3520 Farum 03.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.02.2022
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 03.03.2021 22.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-23 23.02.2022
2021-03-03 03.03.2021 22.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 03.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Lennard Pedersen 03.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Lennard Pedersen 03.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EZEN ApS

Nygårdterrasserne 261
3520 Farum

CVR

42178160

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. marts 2021

P-nummer

1026867661

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • EZENSUAL ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kp@klauspedersen.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve formueforvaltning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-