KLAUS PEDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2013
 • CVR 35398570

Virksomheden KLAUS PEDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med tekstiler" og har adresse i Farum. De blev etableret i 1. juli 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.210 DKK, mens den i 2021 var på -17.345 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.241 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-16’ DKK

+75%

Egenkapital

-39’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

-16’ DKK

+75%

Årets resultat

2022-16.241 DKK
2021-64.965 DKK
202020.844 DKK
2019-60.050 DKK
2018-36.715 DKK
2017-56.890 DKK
20169.884 DKK
201591.824 DKK
2014194.826 DKK
2013275.039 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-44%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-302 %

-143%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -16’
  -
  -16’
  -
  -16’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  5’
  -
  -
  13’
  13’
  80’
  -119’
  -
  -
  -39’
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  31’
  20’
  51’
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLAUS PEDERSEN HOLDING ApS 01.07.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Nygårdterrasserne 261D · DK-3520 Farum 01.07.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
464100 Engroshandel med tekstiler 01.04.2016
999999 Uoplyst 01.07.2013 31.03.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-01 01.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Direktøren tegner selskabet i forhold til omverden. 01.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Lennard Pedersen 01.07.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Lennard Pedersen 01.07.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLAUS PEDERSEN HOLDING ApS

Nygårdterrasserne 261
3520 Farum

CVR

35398570

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2013

P-nummer

1018626078

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464100
Engroshandel med tekstiler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Danalife ApS og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Direktøren tegner selskabet i forhold til omverden.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-