Nocturnals ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. feb. 2021
 • CVR 42130842

Virksomheden Nocturnals ApS befinder sig i branchen "Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n." og har adresse i Dianalund. De blev etableret i 16. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 61.341 DKK, mens den i 2021 var på -155 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 46.203 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

46’ DKK

> +999%

Egenkapital

86’ DKK

+116%

Omsætning

-

Resultat før skat

46’ DKK

> +999%

Årets resultat

202246.203 DKK
2021-196 DKK

Likviditetsgrad

116 %

-46%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

10 %

> +999%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

-74%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

623’ DKK

+733%

Bruttofortjeneste

61’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

623’ DKK

+733%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  61’
  -
  -
  -
  61’
  -
  -15’
  -
  -15’
  46’
  -
  46’
  -
  46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  444’
  -
  -
  111’
  623’
  623’
  40’
  46’
  -
  -
  86’
  -
  86’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’
  623’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nocturnals ApS 16.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kildemosevej 7 · DK-4293 Dianalund 16.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 16.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-16 16.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 16.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Torben Rom Lucas 16.02.2021
Steinvør Sigurðsdóttir Lucas 16.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steinvør Sigurðsdóttir Lucas 16.02.2021
Torben Rom Lucas 16.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nocturnals ApS

Kildemosevej 7
4293 Dianalund

CVR

42130842

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. februar 2021

P-nummer

1026811038

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

461800
Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og produktion og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller