Alda & Silas Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. feb. 2021
 • CVR 42127248

Virksomheden Alda & Silas Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dianalund. De blev etableret i 11. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

140’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
202149.851 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  40’
  50’
  -
  50’
  140’
  -
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Alda & Silas Holding ApS 11.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kildemosevej 7 · DK-4293 Dianalund 11.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-11 11.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 11.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Torben Rom Lucas 11.02.2021
Steinvør Sigurðsdóttir Lucas 11.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steinvør Sigurðsdóttir Lucas 11.02.2021
Torben Rom Lucas 11.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Alda & Silas Holding ApS

Kildemosevej 7
4293 Dianalund

CVR

42127248

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. februar 2021

P-nummer

1026805844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i erhvervsdrivende virksomheder indenfor handel og produktion, besiddelse af fast ejendom og anden formueplacering og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja