Aa Retail ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2021
 • CVR 42101982

Virksomheden Aa Retail ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 8. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.280 DKK, mens den i 2022 var på 9.407 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.489 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Aaen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

+52%

Egenkapital

-2’ DKK

-115%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+85%

Årets resultat

2023-13.489 DKK
2022-28.321 DKK

Likviditetsgrad

87 %

-64%
Svag

Afkastningsgrad

-42 %

+77%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-14 %

-124%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

13’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-156%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -8’
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  2’
  13’
  13’
  40’
  -42’
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  8’
  -
  14’
  13’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aa Retail ApS 08.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kælderbjerg Park 6A · DK-3210 Vejby 17.04.2023
Kælderbjerg Park 6A · DK-3210 Vejby 08.02.2021 16.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 08.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-08 08.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Aaen 08.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Aaen 08.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aa Retail ApS

Kælderbjerg Park 6
3210 Vejby

CVR

42101982

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2021

P-nummer

1026777484

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at yde konsulentbistand med rådgivning af danske møbelbrands i internationalt salg og vækst samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-