Jakob Aaen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2021
 • CVR 42074063

Virksomheden Jakob Aaen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 29. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 284.530 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

285’ DKK

+508%

Egenkapital

371’ DKK

+328%

Omsætning

-

Resultat før skat

285’ DKK

+508%

Årets resultat

2023284.530 DKK
202246.817 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-3%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

+55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

481’ DKK

+176%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

81’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -4’
  -12’
  -13’
  285’
  -
  285’
  -
  285’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  400’
  400’
  -
  -
  7’
  -
  -
  81’
  481’
  40’
  -49’
  -
  -
  371’
  -
  371’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  481’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jakob Aaen Holding ApS 29.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Kælderbjerg Park 6B · DK-3210 Vejby 17.04.2023
Kælderbjerg Park 6B · DK-3210 Vejby 29.01.2021 16.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-29 29.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Aaen 29.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Aaen 29.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jakob Aaen Holding ApS

Kælderbjerg Park 6
3210 Vejby

CVR

42074063

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2021

P-nummer

1026744624

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-