GoTranslateIt ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. feb. 2021
 • CVR 42082244

Virksomheden GoTranslateIt ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 2. februar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 26.382 DKK, mens den i 2022 var på 169.899 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 20.165 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

-85%

Egenkapital

66’ DKK

-66%

Omsætning

-

Resultat før skat

26’ DKK

-85%

Årets resultat

202320.165 DKK
2022131.492 DKK
202124.211 DKK

Likviditetsgrad

431 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

77 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

86’ DKK

-66%

Bruttofortjeneste

26’ DKK

-84%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

86’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  26’
  -
  26’
  -6’
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  76’
  86’
  86’
  40’
  26’
  -
  -
  66’
  -
  66’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  14’
  -
  20’
  86’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GoTranslateIt ApS 02.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
P Nørkjærs Plads 4 · DK-9800 Hjørring 02.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 02.02.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-02 02.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 02.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Harries Bangsø 02.02.2021
Simon Dyngby Walther 02.02.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Harries Bangsø 02.02.2021
Simon Dyngby Walther 02.02.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GoTranslateIt ApS

P Nørkjærs Plads 4
9800 Hjørring

CVR

42082244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 2021

P-nummer

1026754689

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og salg af it-programmer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej