Bangsø Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. maj 2015
 • CVR 36736895

Virksomheden Bangsø Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 2. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 54.740 DKK, mens den i 2022 var på 60.113 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 731.317 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

731’ DKK

+12%

Egenkapital

1.220’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

719’ DKK

+11%

Årets resultat

2023731.317 DKK
2022650.261 DKK
2021643.634 DKK
2020299.146 DKK
2019121.872 DKK
2018-471.135 DKK
2017294.434 DKK
2016-1.860 DKK
2015-7.500 DKK

Likviditetsgrad

1.101 %

God

Afkastningsgrad

-2 %

-618%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

+40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.624’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

55’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

404’ DKK

-52%

Tilgodehavende

358’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  55’
  -
  -19’
  -
  -39’
  0
  -17’
  -
  -17’
  719’
  -
  719’
  -12’
  731’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.221’
  -
  -
  -
  45’
  1.266’
  -
  -
  -
  0
  307’
  358’
  1.624’
  50’
  870’
  300’
  -
  1.220’
  -
  1.220’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  371’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  32’
  1.624’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bangsø Invest Holding ApS 02.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
P Nørkjærs Plads 4 · DK-9800 Hjørring 16.09.2019
Ifversensvej 16 · DK-9800 Hjørring 09.12.2015 15.09.2019
Muhlesvej 13 · DK-9800 Hjørring 02.05.2015 08.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 02.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Harries Bangsø 02.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Harries Bangsø 11.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bangsø Invest Holding ApS

P Nørkjærs Plads 4
9800 Hjørring

CVR

36736895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. maj 2015

P-nummer

1020384243

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-