Susanne og Flemming Bager Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jan. 2021
 • CVR 42067482

Virksomheden Susanne og Flemming Bager Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ejby. De blev etableret i 27. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 245.455 DKK, mens den i 2021 var på 23.138 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 791.523 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

792’ DKK

+21%

Egenkapital

3.820’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

832’ DKK

+31%

Årets resultat

2022791.523 DKK
2021654.003 DKK

Likviditetsgrad

226 %

+201%
God

Afkastningsgrad

3 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

58 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.640’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

245’ DKK

+961%

Gældsforpligtelser

2.815’ DKK

-3%

Tilgodehavende

395’ DKK

+102%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  245’
  -
  -67’
  -
  178’
  0
  -
  723’
  723’
  832’
  -
  832’
  -40’
  792’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.569’
  2.676’
  -
  -
  2.676’
  6.245’
  -
  -
  101’
  18’
  276’
  395’
  6.640’
  40’
  3.476’
  118’
  -
  3.820’
  -
  3.820’
  5’
  5’
  1.034’
  -
  -
  -
  2.640’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  175’
  6.640’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Susanne og Flemming Bager Holding ApS 27.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Algade 38 · DK-5592 Ejby 27.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-17 17.05.2023
2021-01-27 27.01.2021 16.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Høyer Bager 27.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Høyer Bager 27.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Susanne og Flemming Bager Holding ApS

Algade 38
5592 Ejby

CVR

42067482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. januar 2021

P-nummer

1026737555

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele m.v. i andre selskaber m.v. samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej