TK ADVOKATANPARTSSELSKAB

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2021
 • CVR 42044865

Virksomheden TK ADVOKATANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i København K. De blev etableret i 18. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TK ADVOKATANPARTSSELSKAB 06.08.2021 26.04.2024
Cargo Main ApS 04.03.2021 05.08.2021
ApS STM nr. 6373 18.01.2021 03.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 03.12.2021 26.04.2024
Amaliegade 6 · DK-1256 København K 06.08.2021 02.12.2021
Gl. Landevej 6 · DK-5874 Hesselager 05.03.2021 05.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 06.08.2021 26.04.2024
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.01.2021 05.08.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-06 06.08.2021 26.04.2024
2021-03-04 04.03.2021 05.08.2021
2021-01-18 18.01.2021 03.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.01.2021 26.04.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.01.2021 22.05.2023

Direktører

Navn Fra Til
Torben Dyring Kledal 06.08.2021
Torben Dyring Kledal 06.08.2021 22.05.2023
Carsten Thorsted Sørensen 04.03.2021 06.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Dyring Kledal 06.08.2021
Torben Dyring Kledal 06.08.2021 26.04.2024
Carsten Thorsted Sørensen 04.03.2021 06.08.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TK ADVOKATANPARTSSELSKAB

Amaliegade 6
1256 København K

CVR

42044865

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2021

P-nummer

1026710177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-