ApS KBURS 17 NR. 6919

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2009
 • CVR 32270204

Virksomheden ApS KBURS 17 NR. 6919 befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 455.250 DKK, mens den i 2021 var på 130.960 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 335.565 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

336’ DKK

+311%

Egenkapital

542’ DKK

+162%

Omsætning

-

Resultat før skat

430’ DKK

+311%

Årets resultat

2022335.565 DKK
202181.580 DKK
2020370.399 DKK
2019306.374 DKK
201864.471 DKK
201731.399 DKK
2016227.662 DKK
2015288.256 DKK
201460.933 DKK
201339.414 DKK
201287.133 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

20 %

+183%
God

Soliditetsgrad

23 %

+114%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.317’ DKK

+23%

Bruttofortjeneste

455’ DKK

+248%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  455’
  -
  -
  -
  455’
  13’
  -38’
  -
  -25’
  430’
  -
  430’
  -95’
  336’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.057’
  -
  -
  -
  2.317’
  125’
  82’
  336’
  -
  542’
  -
  542’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  405’
  -
  9’
  95’
  6’
  -
  1.775’
  2.317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ApS KBURS 17 NR. 6919 03.11.2015
ApS KBURS 17 NR. 6919 28.06.2012 02.11.2015
ENVOLVE MANAGEMENT ApS 25.06.2012 27.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Amaliegade 35 · DK-1256 København K 16.05.2022
Palægade 3 · DK-1261 København K 16.10.2020 15.05.2022
Kronprinsessegade 18 · DK-1306 København K 04.11.2015 15.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.03.2019
479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter 04.11.2015 28.03.2019
999999 Uoplyst 01.05.2009 03.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-03 03.11.2015
2012-06-28 28.06.2012 02.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Czeslaw Szajda 03.11.2015 03.11.2015
Peter Andreas Stakemann 28.06.2012
Steen Lindstrøm Olsen 25.06.2012 28.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Andreas Stakemann 24.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ApS KBURS 17 NR. 6919

Amaliegade 35
1256 København K

CVR

32270204

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2009

P-nummer

1015346309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-