DROST METALL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2021
 • CVR 42036455

Virksomheden DROST METALL ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i København SV. De blev etableret i 18. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.561 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

Egenkapital

55’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

19’ DKK

Likviditetsgrad

1.263 %

God

Afkastningsgrad

33 %

God

Soliditetsgrad

92 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

59’ DKK

Bruttofortjeneste

19’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

59’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  19’
  -
  -
  -
  19’
  -
  0
  -
  0
  19’
  -
  19’
  -4’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  54’
  59’
  59’
  40’
  15’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  5’
  59’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DROST METALL ApS 18.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ben Websters Vej 82 · DK-2450 København SV 18.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 18.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-18 18.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 18.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Drost 18.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
PD INDUSTRIES ApS 18.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Drost 18.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DROST METALL ApS

Ben Websters Vej 82
2450 København SV

CVR

42036455

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2021

P-nummer

1026698894

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DROST METAL ApS
 • DROSTMETALL.DK ApS

Branchekode

251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-