PD INDUSTRIES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2021
 • CVR 42027138

Virksomheden PD INDUSTRIES ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 14. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -440 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

-137%

Egenkapital

39’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-440 DKK
2022-186 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -1’
  -
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PD INDUSTRIES ApS 14.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ben Websters Vej 82 · DK-2450 København SV 14.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 14.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Peter Drost 14.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Drost 14.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PD INDUSTRIES ApS

Ben Websters Vej 82
2450 København SV

CVR

42027138

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2021

P-nummer

1026688368

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • PD INDUSTRIES HOLDING ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-