Codeop ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2021
 • CVR 42027472

Virksomheden Codeop ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 14. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -203.709 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Marcus Andreas Wendt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-204’ DKK

Egenkapital

46’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-261’ DKK

Likviditetsgrad

143 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-163 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

155’ DKK

Bruttofortjeneste

30’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

155’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  30’
  -283’
  -
  -
  -252’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -261’
  -
  -261’
  -
  -204’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  95’
  -
  -
  2’
  155’
  155’
  250’
  -204’
  -
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  -
  1’
  -
  -
  19’
  108’
  155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Codeop ApS 14.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ole Suhrs Gade 14 · DK-1354 København K 14.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 14.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-14 14.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 14.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Marcus Andreas Wendt 14.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Superpetual Holding ApS 14.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marcus Andreas Wendt 14.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Codeop ApS

Ole Suhrs Gade 14
1354 København K

CVR

42027472

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2021

P-nummer

1026688694

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Culture Cat ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marcus@wendt.dk

Telefon

28454065

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-