Superpetual Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2019
 • CVR 40147896

Virksomheden Superpetual Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 8. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.308 DKK, mens den i 2022 var på -7.945 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -113.220 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-113’ DKK

+57%

Egenkapital

685’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-145’ DKK

+57%

Årets resultat

2023-113.220 DKK
2022-263.989 DKK
202194.572 DKK
202017.781 DKK

Likviditetsgrad

575 %

-71%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

777’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-93%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

527’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -130’
  -
  -130’
  -145’
  -
  -145’
  -32’
  -113’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  -
  250’
  250’
  -
  -
  -
  8’
  3’
  527’
  777’
  50’
  577’
  -
  -
  685’
  -
  685’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  92’
  777’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Superpetual Holding ApS 08.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ole Suhrs Gade 14 · DK-1354 København K 08.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-02-20 20.02.2019
2019-01-08 08.01.2019 19.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.001 DKK 20.02.2019
50.000 DKK 08.01.2019 19.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Marcus Andreas Wendt 08.01.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marcus Andreas Wendt 08.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Superpetual Holding ApS

Ole Suhrs Gade 14
1354 København K

CVR

40147896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2019

P-nummer

1024276887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Colossusolid Holding ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marcus@wendt.dk

Telefon

28454065

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.001 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-