A. Pedersen Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2021
 • CVR 42004235

Virksomheden A. Pedersen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Padborg. De blev etableret i 6. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 360.801 DKK, mens den i 2022 var på 314.811 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 134.081 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

134’ DKK

+99%

Egenkapital

252’ DKK

+113%

Omsætning

-

Resultat før skat

172’ DKK

+99%

Årets resultat

2023134.081 DKK
202267.239 DKK

Likviditetsgrad

23 %

+517%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

+80%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.924’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

361’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

3.672’ DKK

+15%

Tilgodehavende

481’ DKK

+750%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  361’
  -
  -90’
  -
  -
  -
  -99’
  -
  -99’
  172’
  -
  172’
  -38’
  134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.443’
  -
  -
  -
  -
  3.443’
  -
  226’
  -
  -
  196’
  481’
  3.924’
  50’
  201’
  -
  -
  252’
  -
  252’
  -
  -
  1.609’
  -
  -
  -
  1.609’
  1.601’
  92’
  -
  -
  -
  27’
  2.062’
  3.924’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A. Pedersen Ejendomme ApS 06.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Eksportvej 10 · DK-6330 Padborg 06.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 06.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-06 06.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion. 06.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Anders Overgaard Bech Pedersen 06.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Overgaard Bech Pedersen 06.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A. Pedersen Ejendomme ApS

Eksportvej 10
6330 Padborg

CVR

42004235

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2021

P-nummer

1026659686

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@signmeup.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-