A. PEDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. nov. 2011
 • CVR 34046069

Virksomheden A. PEDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Padborg. De blev etableret i 4. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.000 DKK, mens den i 2021 var på -14.342 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 467.411 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

467’ DKK

-27%

Egenkapital

2.238’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

466’ DKK

-26%

Årets resultat

2022467.411 DKK
2021639.590 DKK
2020318.934 DKK
2019457.319 DKK
2018-307.094 DKK
201720.232 DKK
2016417.104 DKK
2015558.306 DKK
2014780.180 DKK
2013-1.123.850 DKK
2012151.913 DKK

Likviditetsgrad

66 %

+181%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.082’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

844’ DKK

Tilgodehavende

429’ DKK

+99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -1’
  474’
  474’
  466’
  -
  466’
  -2’
  467’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.653’
  -
  -
  2.653’
  2.653’
  -
  -
  -
  -
  17’
  429’
  3.082’
  80’
  2.034’
  57’
  -
  2.238’
  -
  2.238’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  196’
  636’
  -
  -
  -
  8’
  1’
  648’
  3.082’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A. PEDERSEN HOLDING ApS 04.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Frøslevvej 51 · DK-6330 Padborg 04.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 01.04.2012
999999 Uoplyst 04.11.2011 31.03.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-04 04.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 04.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Anders Overgaard Bech Pedersen 04.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Overgaard Bech Pedersen 04.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A. PEDERSEN HOLDING ApS

Frøslevvej 51
6330 Padborg

CVR

34046069

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. november 2011

P-nummer

1017241989

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber, herunder investeringsvirksomhed i enhver henseende efter direktionens nærmere skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej