Thorsted & Nielsen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2021
 • CVR 41985275

Virksomheden Thorsted & Nielsen ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i Odder. De blev etableret i 1. januar 2021 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.854 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

Egenkapital

33’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

Likviditetsgrad

177 %

God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

43 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

76’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

76’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -2’
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  27’
  76’
  76’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  3’
  0
  43’
  76’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thorsted & Nielsen ApS 01.01.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreled 13 · DK-8300 Odder 03.02.2022
Alrøvej 398 · DK-8300 Odder 07.01.2022 02.02.2022
Alrøvej 398 · DK-8300 Odder 13.05.2021 06.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 01.01.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-01-01 01.01.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.01.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening 01.01.2021

Direktører

Navn Fra Til
Lene Nielsen Henriksen 01.01.2021
Hanne Thorsted Ovesen 01.01.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Thorsted & Nielsen Holding ApS 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Nielsen Henriksen 01.01.2021
Hanne Thorsted Ovesen 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thorsted & Nielsen ApS

Nørreled 13
8300 Odder

CVR

41985275

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2021

P-nummer

1026635248

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kunst Kultur & Kartofler ApS

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sort@kunstoghumor.dk

Telefon

60837477

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt anden hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller