Thorsted & Nielsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2017
 • CVR 38749609

Virksomheden Thorsted & Nielsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 27. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 219.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

219’ DKK

+707%

Egenkapital

2.020’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

228’ DKK

+857%

Årets resultat

2023219.283 DKK
2022-36.108 DKK
2021178.844 DKK
2020117.710 DKK
2019305.064 DKK
2018313.720 DKK
201798.738 DKK

Likviditetsgrad

10.504 %

+193%
God

Afkastningsgrad

9 %

+384%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.027’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

721’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  181’
  0
  -
  47’
  47’
  228’
  -
  228’
  -9’
  219’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.306’
  -
  -
  1.306’
  1.306’
  -
  -
  610’
  -
  1’
  721’
  2.027’
  50’
  215’
  122’
  -
  2.020’
  -
  2.020’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  7’
  2.027’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thorsted & Nielsen Holding ApS 27.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Alrøvej 398 · DK-8300 Odder 23.08.2023
Alrøvej 398 · DK-8300 Odder 19.07.2022 22.08.2023
Alrøvej 398 · DK-8300 Odder 07.01.2022 18.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-27 27.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller begge direktører i forening. 27.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Lene Nielsen Henriksen 27.06.2017
Hanne Thorsted Ovesen 27.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lene Nielsen Henriksen 27.06.2017
Hanne Thorsted Ovesen 27.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thorsted & Nielsen Holding ApS

Alrøvej 398
8300 Odder

CVR

38749609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2017

P-nummer

1022584894

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalanbringelse i hotel- og restaurationsbranchen samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller begge direktører i forening.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller