Copenhagen Woodwork ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2020
 • CVR 41961627

Virksomheden Copenhagen Woodwork ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af andre møbler" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 15. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.912 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Bang Marcussen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

Egenkapital

42’ DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-6’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  3’
  -3’
  0
  -3’
  -
  -3’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  42’
  48’
  -6’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Copenhagen Woodwork ApS 09.10.2022
Padel-Land Køge ApS 15.12.2020 08.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Brandstrupvej 10 · DK-2610 Rødovre 28.10.2022
Irisvej 9 · DK-2700 Brønshøj 15.12.2020 27.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
310900 Fremstilling af andre møbler 09.10.2022
931100 Drift af sportsanlæg 15.12.2020 08.10.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-10-09 09.10.2022
2020-12-15 15.12.2020 08.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
47.830 DKK 15.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en Direktør 11.10.2022
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 15.12.2020 10.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Zusanne Holme Bjørneboe 09.10.2022
Jacob Bang Marcussen 15.12.2020
Oliver Bjerre Denal 15.12.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Zusanne Holme Bjørneboe 09.10.2022
Freedom Padel ApS 15.12.2020 09.10.2022
Freedom Padel ApS 15.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Oliver Bjerre Denal 15.12.2020 09.10.2022
Andreas Gefke 15.12.2020 09.10.2022
Zusanne Holme Bjørneboe 15.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Copenhagen Woodwork ApS

Brandstrupvej 10
2610 Rødovre

CVR

41961627

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2020

P-nummer

1026606965

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

310900
Fremstilling af andre møbler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor padelsport, herunder drift af sportsanlæg samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en Direktør

Registeret kapital

47.830 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja