Skoventreprenør Jesper Sund Kristensen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2020
 • CVR 41921056

Virksomheden Skoventreprenør Jesper Sund Kristensen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aars. De blev etableret i 4. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.500 DKK, mens den i 2021 var på -12.545 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 431.488 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

431’ DKK

+56%

Egenkapital

748’ DKK

+136%

Omsætning

-

Resultat før skat

431’ DKK

+56%

Årets resultat

2022431.488 DKK
2021276.588 DKK

Likviditetsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

39 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.902’ DKK

+83%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  17’
  -30’
  -
  -13’
  431’
  -
  431’
  -
  431’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.885’
  1.885’
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  1.902’
  40’
  138’
  -
  -
  748’
  -
  748’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.146’
  -
  7’
  -
  1.154’
  1.902’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skoventreprenør Jesper Sund Kristensen ApS 04.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Markvænget 7A · DK-9600 Aars 17.01.2024
Grandgaardsvej 8 · DK-9620 Aalestrup 19.04.2022 16.01.2024
Grandgaardsvej 8 · DK-9620 Aalestrup 04.12.2020 18.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-31 31.05.2023
2020-12-04 04.12.2020 30.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Sund Kristensen 04.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Sund Kristensen 04.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skoventreprenør Jesper Sund Kristensen ApS

Markvænget 7
9600 Aars

CVR

41921056

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2020

P-nummer

1026558995

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej