FKT Holding, 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2020
 • CVR 41903260

Virksomheden FKT Holding, 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bindslev. De blev etableret i 20. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.875 DKK, mens den i 2022 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 138.620 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

139’ DKK

-67%

Egenkapital

89’ DKK

-78%

Omsætning

-

Resultat før skat

135’ DKK

-68%

Årets resultat

2023138.620 DKK
2022422.444 DKK
2021484.466 DKK
20209.156 DKK

Likviditetsgrad

328 %

+390%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-71%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.039’ DKK

-26%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

951’ DKK

-5%

Tilgodehavende

345’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  2’
  -24’
  160’
  138’
  135’
  -
  135’
  -4’
  139’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  694’
  -
  -
  694’
  694’
  -
  -
  187’
  -
  82’
  345’
  1.039’
  40’
  49’
  -
  -
  89’
  -
  89’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  845’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  105’
  1.039’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FKT Holding, 2020 ApS 20.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kirkevej 7 · DK-9881 Bindslev 20.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-20 20.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.11.2020

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Kjær Trolle 20.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Kjær Trolle 20.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FKT Holding, 2020 ApS

Kirkevej 7
9881 Bindslev

CVR

41903260

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2020

P-nummer

1026537068

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja