Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

NORMAL
 • KAS
 • Etableret 15. dec. 2015
 • CVR 37315664

Virksomheden Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 15. december 2015 og er af virksomhedstypen Kommanditaktieselskab/Partnerselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 33.181.943 DKK, mens den i 2020 var på 29.444.850 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 275.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 47 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lars Fruensgaard Lundtoft. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Jesper Gyldendal Setov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

275’ DKK

0%

Egenkapital

2.267’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

275’ DKK

0%

Årets resultat

2021275.000 DKK
2020275.000 DKK
2019275.183 DKK
2018275.000 DKK
2017175.000 DKK
2016175.000 DKK

Likviditetsgrad

106 %

+6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+2%
Svag

Soliditetsgrad

13 %

+16%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

17.077’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

33.182’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15.760’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  33.182’
  -32.188’
  -673’
  -
  321’
  131’
  -176’
  -
  -46’
  275’
  -
  275’
  -
  275’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  888’
  429’
  -
  1.318’
  -
  -
  -
  -
  1.318’
  -
  7.087’
  -
  164’
  689’
  15.760’
  17.077’
  700’
  1.567’
  -
  -
  2.267’
  -
  2.267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.408’
  -
  1.001’
  5.677’
  14.810’
  17.077’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 02.01.2018
One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 15.12.2015 01.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Stagehøjvej 22 · DK-8600 Silkeborg 09.09.2019
Frichsvej 19 · DK-8600 Silkeborg 02.01.2018 08.09.2019
Roskildevej 39 · DK-2000 Frederiksberg 15.09.2017 01.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 15.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-18 18.01.2018
2018-01-02 02.01.2018 17.01.2018
2015-12-15 15.12.2015 01.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
700.000 DKK 18.01.2018
525.000 DKK 15.12.2015 17.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 15.12.2015

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Kuno Hesel 01.03.2021
Torben Pedersen 08.01.2018
Per Jensen 08.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Lars Fruensgaard Lundtoft 08.06.2017
Hans Christian Grube 15.12.2015 08.06.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jesper Setov 15.01.2022
Jacob Højgaard Andersen 15.01.2022
Husted Silkeborg Holding ApS 15.01.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hans Christian Grube 15.12.2015 01.01.2018
Brian Beuchert Therkelsen 15.12.2015 01.01.2018
Per Jensen 15.12.2015 18.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Stagehøjvej 22
8600 Silkeborg

CVR

37315664

Virksomhedstype

Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

Stiftet

15. december 2015

P-nummer

1020996524

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@talogtanker.dk

Telefon

86811033

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

700.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

47

Reklamebeskyttelse

Ja