CleverAdam.com ApS

UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2020
 • CVR 41886420

Virksomheden CleverAdam.com ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Lille Skensved. De blev etableret i 26. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 121.351 DKK, mens den i 2021 var på 137.701 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.846 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

9’ DKK

+56%

Egenkapital

55’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

+100%

Årets resultat

20228.846 DKK
20215.667 DKK

Likviditetsgrad

2.286 %

God

Afkastningsgrad

20 %

+60%
God

Soliditetsgrad

96 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

+25%

Bruttofortjeneste

121’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  121’
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  11’
  -2’
  9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  24’
  57’
  57’
  40’
  15’
  -
  -
  55’
  -
  55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CleverAdam.com ApS 26.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Svalevænget 40 · DK-4623 Lille Skensved 26.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 26.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-26 26.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 18.03.2024
Selskabet tegnes af direktionen 26.11.2020 17.03.2024

Direktører

Navn Fra Til
Thor Dandanell Mønsted 01.12.2020
Anders Holm-Jensen 01.12.2020
Thor Dandanell Mønsted 01.12.2020 18.03.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thor Dandanell Mønsted 26.11.2020
Anders Holm-Jensen 26.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CleverAdam.com ApS

Svalevænget 40
4623 Lille Skensved

CVR

41886420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2020

P-nummer

1026517725

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • CleverAdam ApS
 • CleverAdam Holding ApS
 • CleverDashboard ApS
 • CleverLogin ApS
 • CleverPlatform ApS

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tm@thelaunch.team

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og levering af software-in-frastruktur og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller