THM Boliger ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. okt. 2020
 • CVR 41747145

Virksomheden THM Boliger ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hundested. De blev etableret i 9. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 229.698 DKK, mens den i 2021 var på -12.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 335.331 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

335’ DKK

> +999%

Egenkapital

341’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

568’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022335.331 DKK
2021-34.499 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-82%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12.178’ DKK

+293%

Bruttofortjeneste

230’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

11.619’ DKK

Tilgodehavende

10’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  230’
  -
  -
  -
  738’
  -
  -
  -
  -
  568’
  -
  568’
  -232’
  335’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  12.168’
  -
  -
  -
  -
  12.168’
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  12.178’
  40’
  301’
  -
  -
  341’
  -
  341’
  218’
  218’
  7.972’
  -
  -
  -
  7.972’
  2.276’
  -
  -
  -
  13’
  -
  3.648’
  12.178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THM Boliger ApS 09.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ullerup Skovvej 16A · DK-3390 Hundested 09.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 09.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-09 09.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 09.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Goldenbaum Nielsen 09.10.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
TGN INVEST ApS 09.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Goldenbaum Nielsen 09.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THM Boliger ApS

Ullerup Skovvej 16
3390 Hundested

CVR

41747145

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. oktober 2020

P-nummer

1026348044

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-