TGN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2008
 • CVR 31585236

Virksomheden TGN INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hundested. De blev etableret i 30. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.500 DKK, mens den i 2022 var på -9.668 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.835.067 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.835’ DKK

+75%

Egenkapital

9.944’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.865’ DKK

+76%

Årets resultat

20233.835.067 DKK
20222.186.598 DKK
20211.227.132 DKK
20201.193.463 DKK
2019780.967 DKK
2018343.662 DKK
201717.754 DKK
2016126.509 DKK
2015-146.257 DKK
201477.230 DKK
2013-163.902 DKK
2012231.581 DKK

Likviditetsgrad

1.023 %

+64%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.429’ DKK

+55%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.961’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -
  144’
  144’
  3.865’
  -
  3.865’
  -30’
  3.835’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.468’
  -
  -
  5.468’
  5.468’
  -
  -
  4.431’
  -
  0
  4.961’
  10.429’
  125’
  4.488’
  118’
  -
  9.944’
  -
  9.944’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  0
  485’
  10.429’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TGN INVEST ApS 30.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ullerup Skovvej 16A · DK-3390 Hundested 10.06.2019
Håndværkervej 4 · DK-3390 Hundested 02.12.2011 09.06.2019
Gøgevænget 7 · DK-3390 Hundested 30.06.2008 01.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 30.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-30 30.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Goldenbaum Nielsen 30.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Goldenbaum Nielsen 30.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TGN INVEST ApS

Ullerup Skovvej 16
3390 Hundested

CVR

31585236

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2008

P-nummer

1014546754

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i dattervirksomheder, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller