Comeback Gym ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2020
 • CVR 41675217

Virksomheden Comeback Gym ApS befinder sig i branchen "Fitnesscentre" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 14. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 113.638 DKK, mens den i 2021 var på 65.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.724 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Poul Kellberg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

36’ DKK

+237%

Egenkapital

50’ DKK

+256%

Omsætning

-

Resultat før skat

47’ DKK

+246%

Årets resultat

202235.724 DKK
2021-26.052 DKK

Likviditetsgrad

38 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

25 %

+394%
God

Soliditetsgrad

25 %

+373%
God

Overskudsgrad

-

Balance

203’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

+73%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

59’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  114’
  -
  -63’
  -
  51’
  -
  -5’
  1’
  -4’
  47’
  -
  47’
  -
  36’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  144’
  -
  144’
  -
  -
  -
  -
  144’
  -
  17’
  33’
  -
  6’
  59’
  203’
  40’
  10’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  -
  -
  15’
  95’
  153’
  203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Comeback Gym ApS 14.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Elkjærvej 2P · DK-8230 Åbyhøj 29.08.2023
Elkjærvej 2P · DK-8230 Åbyhøj 18.12.2020 28.08.2023
Ivar Huitfeldts Gade 74 · DK-8200 Aarhus N 14.09.2020 17.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
931300 Fitnesscentre 01.10.2020
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 14.09.2020 30.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Poul Kellberg 14.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Kellberg Holding I ApS 14.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Kellberg 14.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Comeback Gym ApS

Elkjærvej 2
8230 Åbyhøj

CVR

41675217

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2020

P-nummer

1026259467

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931300
Fitnesscentre

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pk@comeback.nu

Telefon

27282957

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udleje driftsmateriel, drift af fitnesscenter og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-