Kellberg Holding I ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jul. 2016
 • CVR 37870188

Virksomheden Kellberg Holding I ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 12. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.110 DKK, mens den i 2022 var på -13.260 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 104.595 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

105’ DKK

+139%

Egenkapital

8’ DKK

+109%

Omsætning

-

Resultat før skat

105’ DKK

+139%

Årets resultat

2023104.595 DKK
2022-268.004 DKK
2021179.501 DKK
2020-142.612 DKK
201988.084 DKK
2018106.869 DKK
2017-6.240 DKK

Likviditetsgrad

16 %

-41%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

3 %

+104%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

315’ DKK

+120%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

306’ DKK

Tilgodehavende

18’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  0
  -9’
  2’
  -8’
  105’
  -
  105’
  0
  105’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  297’
  297’
  -
  -
  -
  -
  7’
  18’
  315’
  40’
  -233’
  -
  -
  8’
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  197’
  -
  197’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  110’
  315’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kellberg Holding I ApS 25.06.2019
Kellberg Holding I IVS 12.07.2016 24.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ivar Huitfeldts Gade 74 · DK-8200 Aarhus N 12.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 12.07.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-25 25.06.2019
2018-12-11 11.12.2018 24.06.2019
2016-07-12 12.07.2016 10.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.06.2019
1 DKK 12.07.2016 24.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 11.12.2018
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 12.07.2016 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Poul Kellberg 11.12.2018
Poul Kellberg 12.07.2016 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Kellberg 12.07.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kellberg Holding I ApS

Ivar Huitfeldts Gade 74
8200 Aarhus N

CVR

37870188

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juli 2016

P-nummer

1021591293

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at virke som holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed samt drive virksomhed med investering i formuegoder af enhver art.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-