nabo invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2020
 • CVR 41602236

Virksomheden nabo invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 19. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.903 DKK, mens den i 2022 var på -14.448 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.890 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+98%

Egenkapital

99’ DKK

-7%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-8’ DKK

+98%

Årets resultat

2023-7.890 DKK
2022-392.290 DKK
2021448.795 DKK

Likviditetsgrad

120 %

-93%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

-83%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

604’ DKK

+436%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

604’ DKK

+436%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -2’
  8’
  6’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  604’
  604’
  604’
  50’
  49’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  499’
  -
  -
  -
  6’
  -
  505’
  604’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
nabo invest ApS 19.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Solbærvænget 34 · DK-2880 Bagsværd 19.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-19 19.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Christian Hvilsted Lysemose 19.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Hvilsted Lysemose 19.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

nabo invest ApS

Solbærvænget 34
2880 Bagsværd

CVR

41602236

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2020

P-nummer

1026167139

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja